Βοήθησε το κοινό μας να μάθει περισσότερα για σένα και την δουλειά σου
Let our readers know about you while they read your flash fiction
Γράψε το βιογραφικό σου που θα συνοδεύει τις δημοσιευμένες ιστορίες σου
: Write your microfiction biography and present yourself to the literature world

Submit your biography after you publish at least one story with us. 

...and connect further with your audience!

For instance, you can include your published 

Let our audience read

more about your work

awards, even your title...

works, literary