Βοήθησε το κοινό μας να μάθει περισσότερα για σένα και την δουλειά σου
Let our readers know about you while they read your flash fiction

Submit your biography after you publish at least one story with us. 

...and connect further with your audience!

For instance, you can include your published 

Let our audience read

more about your work

awards, even your title...

works, literary 

1/1

ΧΟΡΗΓΟΙ

Copyright © 2017 - Designed by Vera Kartalou for 121 Words