121 Words is dedicated to readers and writers who enjoy flashfiction stories which last less than 10 seconds

12 Words Microfiction

Write a story in exactly 12 words, add our hashtag #121words and we will retweet it. Selected stories are published here weekly:

Hva er framgangsmåten forsignering av en læringsaktivitet?


1. Lokalisér fanen “Signering avlæringsaktiviteter”

2. Velg læringsaktivitet fra listen over aktiviteter som venter på signatur

3. Trykk på Signér. Du vil da sendes til en signeringsside.

4. Signeringssiden består informasjon knyttet til læringsaktiviteten. Nederst på siden er knappen for digital signatur.

5. Når aktiviteten er signert vises en synlig bekreftelse på at kravet er signert.

Dette dokumentet viser fremgangsmåten: TRYKK HER
Hva er en repeterende aktivitet?


En repeterende aktivitet er en læringsaktivitet som må utføres X antall ganger før den oppnår status som innfridd. Alle gjennomføringer må signeres. Som supervisør kan du signere for en eller flere gjennomføringer samtidig.

Her kan du se hvordan det gjøres: Trykk her
Kan jeg fjerne en signatur fra en aktivitet jeg har signert?


Ja, det kan du. Fremgangsmåte for å fjerne signatur:

1. Åpne fanen for signerte aktiviteter.

2. Lokalisér riktig person under den aktuelle aktiviteten, og trykk deretter på Detaljer. Da åpnes aktivitetens godkjenningsside.

3. Trykk på knappen Fjern signatur nederst på siden.

Læringsaktiviteten plasseres tilbake i listen over aktiviteter som venter på signatur. For LIS vil læringsaktiviteten skifte status fra Godkjent tilbake til Venter på signatur.
Trykk her for å se bilder av hvordan dette gjøres.
Kan jeg dele ansvar for LIS med andre supervisører


Ja, LIS kan ha flere supervisører. LIS må selv sende ut e-post invitasjon til aktuelle supervisører. Supervisørene vil ikke få tilgang til læringsaktivitetene før LIS velger deres navn til å signere aktiviteten.
Hva er supervisørs ansvar?


Som supervisør er din oppgave å signere læringsaktiviteter LIS har gjennomført.
Når LIS ber om signatur på en læringsaktivitet, får du som supervisør oversikt over hvilken læringsaktivitet den gjelder og dato for gjennomføring. Du kan enten godkjenne eller avvise aktiviteten.
Ønsker du å du lese mer om supervisørs ansvar og godkjenning av læringsaktiviteter; TRYKK HER

Read more 12 Words Microfiction here:

1/1

ΧΟΡΗΓΟΙ

Copyright © 2017 - Designed by Vera Kartalou for 121 Words